چراغ خطی ماژولار
03
اردیبهشت

چراغ خطی ماژولار چیست؟

چراغ حطی ماژولار چراغی است که در آن نور از بردهای جداگانه استفاده شده اند و به هم دیگر متصل شده اند . یکی از ویژگی های چرغ های خطی ماژ.لار بودن آن است که هر قسمت از منبع روشنایی جداگانه قابلیت تعویض دارد و برای تعویض و نگهداری نیاز به تغییر کل منبع نور نیست