اجرا

می توان گفت اجرای نورپردازی از مهم ترین بخش ها در طراحی و زیبایی چه داخل منزل و چه نمای خارجی ساختمان به شمار آید زیرا علاوه بر این که شکلی متحیر کننده و خیره کننده به  می بخشد به نوعی حس زنده بودن  می دهد. آرال نور این توانایی را دارد تا در هرمکان اعم از فروشگاه و شوروم، گالری، نمای خارجی ساختمان، اداره و دفتر اداری، محیط مسکونی و … به هر شکل و در هر موقعیت نیاز نور و روشنایی شما را طراحی و اجرا کند. این تیم در تمامی فرایند ها بازدید، طراحی، تولید و اجرا شما را همراهی میکند. برای تغییری روشن  با ما تماس بگیرید.