02
مرداد

هاشم ضیایی

با گروه نور پردازی آرال نور جهت اجرای چراغ توکار همکاری داشتیم و از اینکه این گروه را برای نورپردازی انتخاب کردیم بسیار خرسندیم