چراغ خطی ماژولار
03
اردیبهشت

چراغ خطی ماژولار چیست؟

چراغ حطی ماژولار چراغی است که در آن نور از بردهای جداگانه استفاده شده اند و به هم دیگر متصل شده اند . یکی از ویژگی های چرغ های...

ادامه مطلب